Poděkování ředitele

Tiskové zprávy | úterý 06.10.2009

Vážení sportovní přátelé,
III. AZ pneu Rally Jeseníky je již minulostí, dovolte mi malé ohlédnutí za tímto ročníkem.


Jsem velmi potěšen vysokým hodnocením samotných jezdců takových kvalit, jako jsou Václav Pech, Pavel Valoušek, Jaroslav Orsák a další. Po všech tragických událostech, které se při tomto sportu odehrály, jsme veškeré úsilí věnovali bezpečnosti jezdců a hlavně diváků. Na tomto faktu nejvíce záleželo také firmě AZ pneu, která tuto soutěž ekonomicky podporuje a jejich podmínkou je 101% bezpečnost při této soutěži.

Děkuji všem jezdcům, kteří se přihlásili na naši rally, startovní listina byla plná zvučných jmen a já jsem pyšný na to, že zrovna taková jména se pojí i s naší soutěží.

Letošní rychlostní zkoušky byly velmi technicky náročné, což nám potvrdili i samotní jezdci. Záleželo v každém případě na umění jezdce, důležitá byla ale také technika. Po prvních dvou vložkách právě technické problémy vyřadily ze soutěže jezdce předních příček, ale rallysprintové podmínky jsou už takové.

Diváckých míst bylo při třetím ročníku méně, ale z důvodu bezpečnosti jsme neměli možnost kterékoliv jiné místo označit za divácké.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat úplně všem, kteří se na přípravě třetího ročníku AZ pneu Rally Jeseníky, podíleli. Všem členům pořadatelského výboru, traťovým komisařům, děkuji také za pomoc všem složkám IZS, že byli celou dobu v pohotovosti. Děkuji velmi Městu Šternberk, Olomouckému kraji a všem spolupracujícím obcím. Nakonec jsem si nechal všechny sponzory, kterým vděčíme za krásný motoristický zážitek začínajícího podzimu. Za velkou podporu děkuji jménem celého týmu firmě AZ pneu, že nám i letos dovolila, abychom tuto krásnou jesenickou soutěž mohli uspořádat.

Těším se na spolupráci s Vámi při čtvrtém ročníku AZ pneu Rally Jeseníky.

Mgr. Tomáš Kunc
ředitel AZ pneu Rally Jeseníky