Školení traťových komisařů

Novinky | úterý 17.09.2013

Tradiční školení traťových komisařů zahájilo poslední etapu příprav na Rally Jeseníky.


Dnešního školení v prostorách Expozice času se zúčastnily početné týmy ze všech rychlostních zkoušek vedené zkušenými vedoucími RZ, jejich zástupci i bezpečnostními činovníky. "Věříme, že jsme v otázce metodiky školení udělali další krok správným směrem a že dnešní školení bylo přínosem pro všechny zúčastněné, kterým bych chtěl i touto cestou poděkovat za pomoc při realizaci tak rozsáhlé akce, jakou Radio Hey Rally Jeseníky bezpochyby je," doplnil za organizační výbor jeho předseda Dušan Pospíšil.