Informace pro posádky

Novinky | čtvrtek 23.09.2010

Co by Vás mohlo zajímat jako soutěžící před startem IV. ročníku AZ pneu Rally Jeseníky...


Ředitelství rally

Místo:Kancelář AMK Ecce Homo, Dvorská13, Šternberk, 78501
Tel/fax:+420 585 013 400
Provozní doba:Pátek 8.10. 2010, 9.00 – 12.00 hod
Místo:Ředitelství rally, Gymnázium,Horní nám., Šternberk.
Provozní doba:Pátek 8.10. 2010, 14.00 – 21.00 hod,
Sobota 9.10. 2010, 07.00 – 19.00 hod
Tel:+ 420 724 784 217

Servisní areál

Je opět umístěn v samotném centru města u sportovní haly Ecce homo. V důsledku členitosti areálu apelujeme na posádky, aby dbali pokynů pořadatelů. V prostoru servisu bude umístěno i občerstvení a sociální zázemí. Vedoucím servisní zóny je p. Lukáš Malík 608 675 676.Servisní zóna bude otevřena v pátek od 9 hodin.

další informace k servisní zóně

Výdej itinerářů a administartivní přejímka

Výdej itinerářů bude probíhat v kanceláři AMK Ecce homo Šternberk na Dvorské ulici (prostor sportovni haly Ecce homo servisni zóny Rally Jeseníky)ve Šternberku. Žádáme posádky, aby v důsledku urychlení administrativy s sebou přinesli veškeré potřebné dokumenty již k vydání itineráře, tak aby administrativní přejímka mohla proběhnout poté bez problémů. Nově je stanoven termín na výdej itinerářů na čtvrtek 8.10. 2010 od 18.00 hod – 20.30 hod a pátek, 9.10. 2010 07.00 hod – 09.00 hod.

Startovní a cílová rampa

Je umístěna v centru města Šternberk na Hlavním náměstí. V blízkosti rampy bude probíhat přeskupení a bude tam i umístěno uzavřené parkoviště po dojezdu do cíle rally. Během přeskupení se mohou posádky občerstvit ve stanu pořadatele. Vyhlášení výsledku proběhne ihned po dojezdu rally na cílové rampě.

Město Šternberk

Servis, přeskupení, startovní a cílová rampa je v samotném centru města. Ředitesltví rally s oficiální vývěskou je v prostorách Gymnázia Šternberk, které sousedí se servisním areálem. Ve Šternberku jsou supermarkety Billa, Albert, které mají otevřeno i v sobotu po celý den. V provozu jsou dvě čerpací stanice u nádraží.

Seznamovací jízdy Pátek 8.10.2010

RZ 1/4/7Místo - Mutkov Délka (km) 8,77Čas 07:30 až 14:30 hod.
RZ 2/5/8Místo - Horní Město Délka (km) 11,00Čas 07:30 až 14:30 hod.
RZ 3/6/9Místo - Tvrdkov Délka (km) 5,90Čas 07:30 až 14:30 hod.

Pojištění

Činnost AMK ECCE HOMO Šternberk - pořadatele závodu, je kryta pojistnou smlouvou TREND č. 510915519 3, uzavřenou Ústředním Automotoklubem ČR u pojišťovny Kooperativa a.s., Templova 747, 110 01 Praha 1, s počátkem pojištění od 01.03.2005. Pojistné podmínky této smlouvy jsou sjednány na škody způsobené třetím osobám v případě neúmyslného zavinění. Výše náhrady činí max. 2 000 000 Kč pro každou pojistnou událost.

Pojištění soutěžících a posádek je kryto pojistnou smlouvou č. 48146115-14 uzavřené mezi Českou pojišťovnou a.s. a AMK ECCE HOMO Šternberk je pojištění vozidel účastníků proti škodám způsobeným třetím osobám až do částky 5.000.000,- Kč .Škodu do 10.000,- Kč bude hradit jezdec, který ji způsobil a škody nad 10.000,- Kč budou hrazeny pojišťovnou bez spoluúčasti pojištěného. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu, kterou si účastníci (závodníci) způsobí při sportovní akci vzájemně mezi sebou. Pojistné ve výši 828,- Kč (nebo 248 Kč u jezdců Poháru mládeže do 17 let) bude od účastníků vybíráno pořadatelem a mělo by být poukázáno zároveň se vkladem.

Pořadatel se zavazuje zajistit toto pojištění pro všechny účastníky s výjimkou těch, kteří u administrativní přejímky doloží, že mají uzavřeno své pojištění odpovědnosti prostřednictvím společnosti All Risk s Českou pojišťovnou.

Všechny posádky musí při administrativní přejímce předložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start.

Úrazové pojištění jezdců

Všichni jezdci a spolujezdci se na požádání pořadatele prokáží při administrativní přejímce dokladem o svém osobním úrazovém pojištění (číslo poj.,název pojišťovny, pojistná částka, rozsah pojištění a jméno). Pojištění zahraničních posádek musí zahrnovat i krytí nákladů na případnou léčbu v České republice.

Servisní a doprovodná vozidla

Servisní a doprovodná vozidla, i když jsou označena zvláštními tabulkami rally, které jim vydal pořadatel, nemohou být v žádném případě považována za oficiální účastníky rally. Nejsou kryta pojistkou pořadatele a rally se účastní na vlastní odpovědnost.