Zásady akreditace médií

Autoklub České republiky pro rok 2016 uzavřel spolupráci se společností APO Multicam na výrobu pořadů ze sportovních podniků pro Českou televizi. Společnost APO Multicam je držitelem výhradních rozhlasových a televizních práv na všechny disciplíny mimo MMČR v motorkosu a supermoto.

Autoklub České republiky bude ve spolupráci s APO Multicam řešit jednotným přístupem akreditace novinářů na jednotlivé podniky. Novinář bude mít možnost získat permanentní akreditaci nebo ad hoc akreditaci na specifický podnik. Dále pořadatel bude disponovat prostorem pro akreditaci lokálních médií.

Všechny akreditace budou probíhat online v novém akreditačním systému. Cílem je získat přehled o publikacích napříč disciplínami, aby bylo možné relevantně kalkulovat zásah diváků a tím i hodnotu daného šampionátu.

V případě dotazů se prosím obracejte přímo na sekretariát Autoklubu ČR.